Blaas-in AMV

Algemene muzikale vorming: hier leer je de basis

In de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) leer je de muziektaal lezen, schrijven en begrijpen. Het is een ontdekkingsreis waarbij je mag zingen, luisteren, spelen, klappen, tikken, en nog veel meer. Zonder het te beseffen worden je muzikaal gehoor, je ritmegevoel en je geheugen getraind om later zelf creatief met muziek te kunnen bezig zijn. De lessen AMV zullen je goed van pas komen bij het studeren van een instrument en bij het samenspelen met anderen.

De cursus Samenzang (SZ) sluit aan bij AMV. Er worden liedjes op tekst gezongen, soms meerstemmig, soms met begeleiding. Af en toe wordt er gewerkt naar een optreden of rond een project.

AMV en SZ voor JONGEREN

Je kan starten als je 8 jaar bent of in het derde leerjaar zit. Tieners vanaf 15 jaar volgen de cursus AMV volwassenen. AMV en SZ volg je tijdens de eerste vier jaar van je opleiding. Duur: 2,5 uur per week, verspreid over twee dagen (1 keer 1u en een keer 1,5u).

AMV en SZ voor VOLWASSENEN

AMV en SZ volg je tijdens de eerste drie jaar van je opleiding. Duur: 1 maal 2,5 uur per week. De cursus voor volwassenen kan ook gevolgd worden door tieners vanaf 15 jaar.

-> Ga hier verder om te bekijken welke muziekinstrumenten je kan leren spelen in de academie.