Inschrijvingen vanaf vrijdag 1 juni 2018 tot en met zaterdag 30 juni 2018 en opnieuw vanaf zaterdag 1 september tot en met zaterdag 29 september.

Welkom tijdens de openingsuren van de secretariaten in de hoofdschool Brasschaat en in het filiaal Kapellen.

Inschrijven kan tot uiterlijk 29/9/2018

De lessen herbeginnen op zaterdag 1 september.
Om les te kunnen volgen, dient men zich ieder schooljaar opnieuw in te schrijven.

Gedeelte ministerie

Leerlingen jonger dan 18 jaar: 65 euro/42 euro*
Tarief jongeren geldt voor een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar. Minimum leeftijd: vanaf 6 jaar of ingeschreven zijn in het 1e leerjaar.

* Verminderd tarief

 • 
indien een ander lid van het gezin het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of in een andere instelling voor deeltijds kunstonderwijs
 • voor iedere extra inschrijving in een andere studierichting in dezelfde of in een andere instelling voor deeltijds kunstonderwijs.

Leerlingen vanaf 18 tot en met 24 jaar : 129 euro

Leerlingen vanaf 25 jaar: 307 euro/ 129 euro*.
*
Om voor het verminderde inschrijvingsgeld in aanmerking te komen, moet de leerling

 • een attest voorleggen, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is, of dat hij ten laste is van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze;
 • een attest voorleggen, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij:
a) verplicht ingeschreven is als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid;
b) het bestaansminimum ontvangt;
 c) persoon ten laste is van een persoon, bedoeld in a) of in b);
 • een attest voorleggen, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij: 
a) gehandicapt is met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 %; 
b) recht heeft op een tegemoetkoming als gehandicapte; 
c) persoon ten laste is van een persoon, bedoeld in a) of in b);
 • het bewijs voorleggen dat hij in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling verblijft;
 • het bewijs voorleggen dat hij het statuut van erkend politiek vluchteling heeft of ten laste is van een dergelijke persoon;
 • Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch Pedagogische Instelling;

Gedeelte gemeente Brasschaat

Eerste inschrijving van een gezin 7 euro;  alle volgende inschrijvingen uit dat gezin: 5 euro per persoon.

Leerlingen die ook les volgen in Academie Noord (voor Beeldende Kunsten) betalen deze gemeentelijke bijdrage slechts één keer.

Extra kosten

Deze kosten zijn niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

 • Uitstappen Woord 4e graad : 50 euro
 • Tringel mee deel 1- Muzieklab 2e graad, 1e jaar, jongeren: 23 euro
 • Tringel mee deel 2 – Muzieklab 2e graad, 2e jaar, jongeren: 23 euro
 • Doe je mee AMV 3 – Muzieklab 2e graad, 3e jaar, jongeren: 28 euro
 • Doe je mee AMV 4 – Muzieklab 2e graad, 4e jaar, jongeren: 28 euro
 • Luc de Smet 1 – Muzieklab 2e graad, 1e jaar, volwassenen: 13 euro
 • Luc de Smet 2 – Muzieklab 2e graad, 2e jaar, volwassenen: 13 euro
 • Luc de Smet 3 – Muzieklab 2e graad, 3e jaar, volwassenen: 13 euro
 • Muziekschriftje – Muzieklab, 2e graad, 1e, 2e en 3e jaar: 1 euro
 • Uitstappen Muziek – Muzieklab 3e graad: 35 euro
 • Huurinstrumenten: 84 euro
 • Waarborg huurinstrument: 50 euro
 • Kopieerkaart: 2 euro
 • Partituren: Zelf aan te kopen

 

Praktisch

Betalingen gebeuren meteen bij inschrijving met bancontact.

BIJ INSCHRIJVING SIS-KAART OF RIJKSREGISTERNUMMER VAN DE LEERLING MEEBRENGEN.

Verminderingen worden pas verrekend als de betreffende bewijsstukken aan het secretariaat van de academie afgegeven zijn; terugbetalingen van die verminderingen kunnen slechts gebeuren 
tot 30 september.