Ons  Artistiek Pedagogisch Project

De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Brasschaat “ Marcel Van Heuven” is een officiële instelling voor Deeltijds Kunstonderwijs, gesubsidieerd door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Onze academie is een artistiek “open huis” voor jong en oud en telt ongeveer 1100 leerlingen en 70 leerkrachten.

Onze school biedt KWALITEITSVOL, ARTISTIEK ONDERWIJS aan waarvoor we een beroep doen op een professioneel lerarenteam.

Het LEERPROCES primeert hierbij aan het eindresultaat.

Wij zijn ervan overtuigd dat tijdens dit leerproces het spelPLEZIER op de eerste plaats komt en onmisbaar is.

In onze school neemt het “SAMEN SPELEN” een belangrijke plaats in. Niet alleen binnen de eigen richting (klassiek , jazz/lichte muziek en de woordafdeling) , maar ook over de disciplines heen.

Onze grote orkesten/ensembles en domeinoverschrijdende projecten zijn hier het bewijs van. Van elkaar leren, samen iets opbouwen, samen musiceren, samen voelen, rekening houden met elkaar, … het sociale aspect is niet weg te denken uit onze school.

In onze academie kan men de richting Muziek en Woord volgen. Dit zijn beide podiumkunsten. We geven onze leerlingen zoveel mogelijk de kans om PODIUMERVARING op te doen, zowel individueel als in groep en dit zowel binnen als buiten de schoolmuren.

ELKE leerling wordt binnen zijn mogelijkheden en ambities begeleid, totdat ze op zelfstandige basis met hun discipline kunnen bezig zijn.

De leerkracht-leerling relatie is uniek. Hierbij draagt de leerkracht een grote verantwoordelijkheid en heeft hij een voorbeeldfunctie.

Het leerproces verloopt steeds met RESPECT voor elkaar. De academie is een plek waar leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Doorheen het leerproces wijzen wij leerlingen de weg naar het culturele leven buiten de academie. We brengen hen in contact met verschillende kunststromingen en leren hen deze te begrijpen en er inzicht in te verwerven.

De aanpak van ons onderwijs sluit aan bij de LEEFWERELD van het kind, de jongere en de volwassene.

We staan open voor verandering met respect voor tradities.

Wij willen ons als volwaardige partner profileren binnen het cultuurlandschap van de regio Brasschaat – Kapellen. Daarvoor is samenwerking met andere onderwijsinstellingen, de gemeentes, de bibliotheek, de culturele centra en andere kunstorganisaties onontbeerlijk.