BEOORDELINGSCRITERIA BIJ DE PROEVEN STUDIERICHTING WOORD

Bij de beoordeling van de proeven studierichting woord wordt gelet op de elementen die hieronder staan opgesomd.

Er wordt bij het hanteren van de beoordelingscriteria rekening gehouden met

 • het aantal jaren dat de leerling les gevolgd heeft
 • de leeftijd van de leerling en de lichamelijke, geestelijke en gevoelsmatige¬†mogelijkheden op die leeftijd.

Algemene verbale vorming jongerenLees meer…

 • tekstkennis
 • spreektechniek
 • articulatie, verstaanbaarheid
 • taalzuiverheid
 • stemgebruik en ademhaling
 • assimilatie
 • natuurlijke zegging
 • taalvaardigheid
 • creatieve verbeelding
 • samenspel
 • lichaamsexpressie
 • inzet tijdens de lessen
 • spelplezier
 • samenwerken
 • kritisch kunnen kijken naar het eigen spel en dat van anderen

Verbale vorming volwassenenLees meer…

Cognitieve vaardigheden

 • inzicht in de spreektechniek
 • tekstkennis

Technische vaardigheden

 • articulatie
 • taalzuiverheid
 • frasering
 • assimilatie
 • stemgebruik en ademhaling

Artistiek-creatieve vaardigheden

 • natuurlijke zegging
 • spreekvaardigheid
 • lichaamsexpressie
 • improvisatie

Sociaal-emotionele vaardigheden

 • inzet tijdens het jaar
 • kritisch kijken naar eigen spel en dat van anderen
 • zelfstandigheid

ToneelLees meer…

Cognitieve vaardigheden

 • tekstkennis
 • tekstanalyse en interpretatie
 • inzicht in de enscenering en vormgeving

Technische vaardigheden

 • blijvende aandacht voor de spreektechniek
 • lichaamsbewustzijn

Artistiek-creatieve vaardigheden

 • lichaamsexpressie
 • inleving: vertalen van de emotie
 • samenspel
 • inbreng in de vormgeving
 • ruimtegevoel
 • creatie van de rol

Sociaal-emotionele vaardigheden

 • inzet tijdens de lessen
 • samenwerken
 • spelplezier
 • kritisch kunnen kijken naar het eigen spel en dat van anderen
 • zelfstandigheid

VoordrachtLees meer…

Cognitieve vaardigheden

 • tekstkennis
 • tekstanalyse

Technische vaardigheden

 • spreektechniek: ademhaling, uitspraak

Artistieke en creatieve vaardigheden

 • natuurlijke zegging
 • ruimtegevoel
 • subtekst
 • creatieve verbeelding
 • lichaamsexpressie
 • inbreng in vormgeving

Sociaal-emotionele vaardigheden

 • samenwerken
 • inzet tijdens de lessen
 • zelfstandigheid

DramaLees meer…

Cognitieve vaardigheden

 • tekstanalyse en interpretatie
 • inzicht in speltechniek
 • inzicht in de enscenering en vormgeving

Technische vaardigheden

 • blijvende aandacht voor de spreektechniek
 • lichaamsbewustzijn
 • inzicht in de parameters speltechniek

Artistiek-creatieve vaardigheden

 • lichaamsexpressie
 • inleving (vertalen van de emotie)
 • samenspel
 • creatieve verbeelding
 • ruimtegevoel

Sociaal-emotionele vaardigheden

 • inzet tijdens de lessen
 • samenwerken
 • spelplezier
 • kritisch kunnen kijken naar het eigen spel en dat van anderen
 • zelfstandigheid

WelsprekendheidLees meer…

cognitieve vaardigheden

 • tekstkennis
 • tekstanalyse en interpretatie
 • inzicht in verschillende genres
 • inzicht in de enscenering en vormgeving

technische vaardigheden

 • blijvende aandacht voor de spreektechniek
 • lichaamsbewustzijn

artistiek-creatieve vaardigheden

 • natuurlijke zegging
 • ruimtegevoel
 • inbreng in vormgeving
 • creatieve verbeelding
 • improvisatie
 • schrijven van teksten, presentaties, …

sociaal-emotionele vaardigheden

 • samenwerken
 • zelfstandigheid
 • spelplezier
 • kritisch kijken